Om NBHT


Generelt

Narvik Bedriftshelsetjeneste er en felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene. Vår rolle er å bistå arbeidsgiver og de ansatte i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Vi bistår nærmere 150 bedrifter, som er i ulike bransjer. Narvik Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 og har sine kontorer i Fagernesveien 2.

Godkjenning og kompetanse

Vi er godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet i henhold til bestemte kriterier. Vårt arbeid er basert på kravene i arbeidsmiljøregelverket og retningslinjer for bedriftshelsetjenester. I Narvik Bedriftshelsetjeneste er det ansatte med kompetanse innen arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

Arbeidsmiljø, klima og miljø

Narvik Bedriftshelsetjeneste arbeider aktivt for et helsefremmende arbeidsmiljø, og for å redusere vår påvirkning på klima og miljø. Miljøfyrtårn klimaregnskap gir oversikt over årlig ressursbruk, basert på innrapporterte tall for transport, energi og avfall.

Styre

Narvik Bedriftshelsetjeneste er organisert med et styre bestående av sju personer som representerer medlemsbedriftene og de ansatte ved NBHT.

Styreleder

Arnt Livelten

Ofoten brann og redning IKS

Nestleder

Margareth Olsen

Gratangen kommune

Styremedlem

Frank Nystad

Norsk Scania AS, avd. Narvik

Styremedlem

Stig Zachariassen

Heatwork AS

Styremedlem

Bodil Smedseng

Sparebanken Narvik

Styremedlem

Jørn Nilfjord

Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS

Styremedlem

Kathrine Haug Lischner

Narvik Bedriftshelsetjeneste