Informasjon for ansatte


Rådgivning

NBHT bistår med rådgivning knyttet til arbeidshelse. Du kan selv ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Du kan selv bestille time hos oss når det gjelder arbeidsrelaterte plager, det vil si plager som du mener har sammenheng med arbeidet eller skyldes forhold på jobb.

Arbeidsrelatert helseundersøkelse

NBHT gjennomfører helseundersøkelser på bakgrunn av aktuelle eksponeringsforhold. Helseundersøkelsene gjennomføres i samsvar med krav i arbeidsmiljøforskriftene.