Informasjon for bedrifter


Kartlegging av arbeidsmiljø

 • Deltakelse i vernerunder
 • Ergonomisk arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Yrkeshygieniske målinger og oppbygging av stoffkartotek

Risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer

 • Generell (grovanalyse)
 • Temabasert (for eksempel ergonomi, støy, kjemisk helsefare)
 • Bistand ved utarbeidelse av handlingsplan

Bistand ved forebygging

 • Bistand ved oppbygging, oppfølging og revisjon av internkontrollsystem
 • Rådgivning angående HMS-arbeid, spesielt om forebyggende tiltak
 • Deltakelse i møter og utvalg
 • Rådgivning ved innkjøp
 • Bistand ved planlegging eller omorganisering av arbeidsplasser
 • Informasjon og opplæring om arbeidsmiljørisikoer og aktuelle tiltak

Bistand ved utfordringer

 • Rådgivning rundt mobbing og trakassering, varsling, konflikthåndtering, oppfølging av hendelser og krisehåndtering
 • Gjennomføring av faktaundersøkelse/forundersøkelse eller saksbehandling av konflikt (etter mandat fra arbeidsgiver)
 • Bistand ved håndtering av rus- eller spillproblematikk

Individuell tilrettelegging og sykefraværsarbeid

 • Deltakelse i dialogmøter
 • Bistand ved utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan
 • Rådgivning om individuell tilrettelegging
 • Bistand ved oppfølging av gravid arbeidstaker

Arbeidshelse

 • Arbeidsrelatert helseundersøkelse
 • Konsultasjon for arbeidsrelaterte helseplager hos bedriftslege, bedriftssykepleier eller bedriftsfysioterapeut
 • Oppfølgings-/støttesamtaler
 • Ergonomiveiledning
 • Helseattester (offshore, sjøfart, jernbane m.m.)
 • Yrkesvaksinering

Kurs

Se egen kurskatalog for aktuelt tilbud.