Om NBHT


Generelt

Narvik Bedriftshelsetjeneste (NBHT) er en felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene. Vi er godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet i henhold til bestemte kriterier. NBHT ble etablert i 1982 og har sine kontorer i Fagernesveien 2.

Medlemsbedriftene

Vår rolle er å bistå arbeidsgiver og de ansatte i det systematiske HMS-arbeidet og komme med forslag til forbedringer. Vi bistår nærmere 170 bedrifter, med fra 1-2000 ansatte, som er i ulike bransjer.

download

NBHT har kvalitetssikret sin virksomhet og vårt arbeid er basert på myndighetenes krav og retningslinjer for bedriftshelsetjenester.

Kompetanse

I NBHT er det ansatte med medisinsk og teknisk fagkompetanse. Vi arbeider tverrfaglig og teamet består av bedriftslege, bedriftssykepleiere, bedriftsfysioterapeut og sertifisert yrkeshygieniker.

Styre

Narvik Bedriftshelsetjeneste er organisert med et styre bestående av sju personer som representerer medlemsbedriftene og de ansatte ved NBHT.

Styreleder

Arnt Livelten

Ofoten Brann IKS

Nestleder

Margareth Olsen

Gratangen kommune

Styremedlem

Frank Nystad

Norsk Scania AS, avd. Narvik

Styremedlem

Stig Zachariassen

Heatwork AS

Styremedlem

Bodil Smedseng

Sparebanken Narvik

Styremedlem

Jørn Nilfjord

Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS

Styremedlem

Kathrine Haug Lischner

Narvik Bedriftshelsetjeneste