Informasjon for ansatte


Arbeidsrelatert helseundersøkelse

NBHT gjennomfører etter innkalling lovpålagte helseundersøkelser på bakgrunn av aktuelle eksponeringsforhold.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Her kan den enkelte ansatte selv ta kontakt når det gjelder arbeidsrelaterte plager, det vil si plager som man mener har sammenheng med arbeidet eller skyldes forhold på jobb.

Øyeblikkelig hjelp

Her tar vi imot småskader som har skjedd i arbeidssammenheng – ring og meld ifra!