Narvik Bedriftshelsetjeneste har kompetanse på flere områder innen seleksjonsmedisin og utstedelse av helseattester i forbindelse med arbeid.

Helseattest jernbane

Bedriftslegen har godkjenning fra Statens jernbanetilsyn for å gjennomføre undersøkelse av førere på det nasjonale jernbanenettet (av medisinsk skikkethet).

Narvik Bedriftshelsetjeneste tilbyr også helseattest for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane.

Sjømannsattest

Bedriftslegen er av Sjøfartsdirektoratet godkjent som sjømannslege etter hjemmel i skipssikkerhetsloven.

Helseattest offshore

Bedriftslegen  er godkjent som petroleumslege med hjemmel i forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.

Øvrige helseattester

Narvik Bedriftshelsetjeneste kan også utstede andre typer av helseattester, for eksempel røyk-/kjemikaliedykker.

Ta kontakt med oss for timebestilling!