Narvik Bedriftshelsetjeneste har kompetanse på flere områder innen seleksjonsmedisin og utstedelse av helseattester i forbindelse med arbeid.

Ta kontakt med oss for timebestilling!

Helseattester jernbane

Bedriftslege Karl-Børre Sværd Andersen har godkjenning fra Statens jernbanetilsyn for å gjennomføre medisinske undersøkelser av førere på det nasjonale jernbanenettet.

Narvik Bedriftshelsetjeneste tilbyr også helseattest for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane (togframføringsforskriften og sidesporforskriften).

Øvrige helseattester

Narvik Bedriftshelsetjeneste kan også utstede andre typer av helseattester, for eksempel helseattest førerett (førerkortgruppe 2 og 3) og røyk-/kjemikaliedykker.

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale om bistand!