Narvik Bedriftshelsetjeneste har kompetanse på flere områder innen seleksjonsmedisin og utstedelse av helseattester i forbindelse med arbeid.

Ta kontakt med oss for timebestilling!

Helseattest jernbane

Bedriftslege Heidi Holtet har godkjenning fra Statens jernbanetilsyn for å gjennomføre medisinske undersøkelser av førere på det nasjonale jernbanenettet.

Narvik Bedriftshelsetjeneste tilbyr også helseattest for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane.

Sjømannsattest

Karl-Børre Sværd Andersen er av Sjøfartsdirektoratet godkjent som sjømannslege etter hjemmel i skipssikkerhetsloven.

Helseattest offshore

Karl-Børre Sværd Andersen er godkjent som petroleumslege med hjemmel i forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.

Øvrige helseattester

Narvik Bedriftshelsetjeneste kan også utstede andre typer av helseattester, for eksempel helseattest førerett (førerkortgruppe 2 og 3) og røyk-/kjemikaliedykker.

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale om bistand!