Narvik Bedriftshelsetjenestes arbeidsmiljøpris tildeles, ved årsmøtet, den medlemsbedrift eller avdeling som har gjort seg fortjent til dette etter gjeldende kriterier.

Kriterier

  • Bedriften/avdelingen har arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Prosessen for å oppnå et godt arbeidsmiljø er integrert i virksomhetens øvrige aktiviteter. Arbeidsplassen preges av trivsel og arbeidsglede.
  • Bedriften/avdelingen arbeider for trygge arbeidsplasser.
  • Virksomheten har tilrettelagt for medvirkning i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og samhandling er en del av kulturen på arbeidsplassen.
  • Bedriftshelsetjenesten blir aktivt involvert i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på ulike områder i virksomheten.
ÅrVinner
2023Ofoten Brann og Redning IKS
2022Bamek AS
2019, 2020 og 2021Ingen utdeling
2018Narvik/Bjørnfjell Tollsted
2017Rema Distribusjon AS, distribunal Narvik
2016Malmklumpen barnehage SA
2015Norsk Scania AS, avdeling Narvik
2014Taraldsvik AS